Fotografije sa treninga sa decom

Fotografije sa treninga sa decom

Anine fotografije snimljene tokom njenog učešća na treningu sa decom koja su pretrpela posledice uragana Sandy prošle godine se sada nalaze u sekciji Galerija.