Fotografije iz Birminghama

Fotografije iz Birminghama

Anine fotografije snimljene tokom njenog učešća na AEGON Classic-u, koji je osvojila, se sada nalaze u sekciji Galerija.