Fotografije iz Aucklanda

Fotografije iz Aucklanda

Anine fotografije snimljene tokom njenog učešća na ASB Classic u Aucklandu, koji je osvojila prošlog meseca, se sada nalaze u sekciji Galerija.